Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa w swojej działalności kierowała się szczytnymi ideami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym, w chwili obecnej podejmuje coraz trudniejsze zadania ratownicze.

Podążaj za naszą pasją...

Niniejsza strona powstała w celu przybliżenia historii, pracy społecznej oraz osiągnięć Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa.

90 lat tradycji


90 lat historii


90 lat doświadczenia


Copyright ©2019 Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa, All Rights Reserved.