Druhowie

JOT:

Bąkowski Krzysztof
Cichoń Zbigniew
Janus Mirosław
Jaworska Agnieszka
Jaworski Jarosław
Kempa Piotr
Kuczma Anna
Kuczma Dominik
Kuczma Tomasz
Lasocki Łukasz
Majchrzak Bartosz
Marcinkowski Marcin
Opacki Radosław
Owczarek Krzysztof
Pietrzak Marta
Pikuła Bartłomiej
Powałka Mariusz
Przyborowski Krzysztof
Stegliński Grzegorz
Szczepaniak Marek
Zagraba Michał
Zarzycki Cezary

CZYNNI:
Fornal Jarosław
Tomczyński Bogdan

HONOROWI:
Donifacy Albin
Simiński Ryszard

WSPIERAJĄCY:
Jaworski Łukasz
Kamiński Jarosław
Kerenyi Gabor


 
Copyright ©2019 Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa, All Rights Reserved.