Zarząd

Zarząd

Bąkowski Krzysztof – Prezes
Owczarek Krzysztof – Naczelnik
Zarzycki Cezary – Zastępca Naczelnika
Kuczma Dominik – Gospodarz
Kuczma Anna – Skarbnik
Janus Mirosław – Sekretarz
Cichoń Zbigniew – Członek Zarządu
Jaworska Agnieszka – Członek Zarządu
Lasocki Łukasz – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA OSP ŁÓDŹ – SIKAWA:
Marcinkowski Marcin – Przewodniczący
Michał Zagraba – Sekretarz
Krzysztof Przyborowski - Członek
Copyright ©2019 Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa, All Rights Reserved.