Sprzęt

Sprzęt

Jesteśmy jednostką typu S-3. Posiadamy do dyspozycji trzy samochody ratowniczo - gaśnicze będące w dyspozycji Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Copyright ©2019 Ochotnicza Straż Pożarna Łódź - Sikawa, All Rights Reserved.